f

 

 

 

 

TJÄNSTER

 

 amandi Vår inriktning är att hjälpa företag att arbeta nära marknaden med hög tillväxt och varaktig lönsamhet.

Vi arbetar hands on med kvantifierbara mål, åtgärdsplaner, uppföljning och med fokus på kommersialisering och ett street smart arbetssätt  

amandi arbetar  med allianser och nätverk, som gör att vi kan erbjuda förmedling av finansiering i form av låne- och ägarkapital, olika typer av behövd och fokuserad kompetens  avseende styrelse och operativa nyckelpersoner.

amandi arbetar aktivt med sport management.

amandi tillhandahåller bl a nedan produktifierade tjänster:

Styrelse mm, för dig som söker styrelseledamöter alt vill arbeta under styrelseliknande former.  Är du intresserad av nya styrelseuppdrag, driver vi aktiv förmedling av detta.

Analys och genomförandeverktyg inom finansiering, kommersialisering kompetensutveckling och företagsanalys 

Åtgärds programmet RÄTT  inriktat på kund, bearbetning, positionering och service med fokus på kvantifierbar kundnytta och relativ konkurrensfördel

Riskvillig finansiering oavsett om det gäller låne- eller ägarfinansiering

Kompetensprogram: anskaffning, utveckling och avveckling. Erbjuder även kvalificerade mentorupplägg

.Sport Management: Vi erbjuder tjänster från mentorskap till agentupplägg, fokuserat på att hjälpa amatör golfstjärnor under sina första år som golfproffs.Vi erbjuder även motsvarande tjänster till andra idrottsövare på  hög elitnivå.

 

amandi  Produktifierade tjänster ger ditt företag verktyg att snabbt utvecklas    

 

               www.amandi.se

 

amandi ab © 2011

www.amandi.se