STYRELSEKOMPETENS mm     

Målgrupper:

Små och medelstora företag samt start ups. 

Vi erbjuder:

 • Styrelseordförande och ledamöter
 • Styrelseliknande former: Advisory Board, Bollplank, Mentorer, Coacher mm.

Kompetent Styrelse

 • Behovsanalys, förstärk din styrelse med rätt kompetens, nätverkskontakter och erfarenhet.
 • Styrelserekrytering, vi presenterar ca 3 alternativ med utgångspunkt från den sökta kompetensprofilen
 • Aktivt styrelsearbete, en checklista för att driva ett aktivt styrelsearbete samt coach som effektiviserar detta arbete.
 • Styrelseutvärdering, kontinuerligt.

Styrelseliknande former 

 • Process: fastställ behövda profiler i styrgruppen,  rekrytering, arbetsformer, aktivt styrgruppsarbete.
 • Extern person: som leder processen.
 • Utvärdering:    1 g per år.

Kompetenstillförsel 

För dig som vill förstärka ditt företag med externa kompetenser och på så sätt effektivisera ditt företag

I amandis nätverk finns tillgång till mycket kvalificerade specialister och generalister, väl lämpande för Styrelsearbete och Manager for hire.


  För mer information, kontakta Björn Sjöholm, bs@amandi.se.

       www.amandi.se

   

   

  amandi ab © 2011

  www.amandi.se