f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor4Research Göteborg - M4R

Björn Sjöholm -  Programledare för M4R i väst.

M4R är ett program inom IVA och finansieras av VINNOVA.

M4R ett ledande mentorprogram i Europa med hög kvalitet som  vänder sig till forskare. Programmet har funnits i 10 år i Sverige och 6 år på Chalmers i Göteborg.

SYFTE

M4R fungerar som katalysator för att uppnå nyttiggörande av forskning från Chalmers. M4R tillför forskare med liten eller ingen erfarenhet av nyttiggörande och kommersialisering möjligheten att få tillgång till en businessorienterad mentor för att:

  • Öka engagemang och intresse för att nyttiggöra forskningsresultat.
  • Utvidga forskarens eget nätverk i relevanta affärs sektorer.

Programmet

Programmet sträcker sig över 11 månader. I tillägg till individuella möten kontinuerligt med mentorn sker ett flertal gemensamma möten och även en 24 timmars workshop under våren.

Vem kan delta?

I Göteborg vänder sig programmet enbart till forskare på Chalmers Tekniska Högskola - CTH.

I tillägg till CTHs ledning står Innovations Kontor Väst, Chalmers Industriteknik, Chalmers Innovation, Encubator och Professional Education bakom programmet.

DELTAGARE FRÅN CHALMERS senaste åren..

Jari Kinaret, Anders Palmqvist, Sinisa Krajnovic, David Andersson, Dag Bergsjö, Björn Johansson, Marija Cvijovic, Aldo Jesorka, Helena Sagar, Ramona Enache, Sheng Guo, Mathias Lidberg, Anna Martinelli, Kasper Moth Poulsen.

 

Vill du veta mer gå in på länken som framgår av hemsidans innehållsförteckning alternativt ta kontakt  med Björn Sjöholm som är  Programledare i Väst: bs@mentor4research.com

 

                         

 

     

    amandi ab © 2011

    www.amandi.se